The Legend of Zelda: Tri Force Heroes/Credits

From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
Jump to: navigation, search
Position Member
Director Hiromasa Shikata
System Director Shiro Mouri
Game Planning Lead Yoichi Yamada
Game Planning Shinichi Ikematsu
Mari Shirakawa
Course Planning Lead Hiroyuki Kuwata
Course Planning Tatsumaro Tezuka
Yasunori Marubayashi
Hirotoshi Baba
Hitoshi Sagano
Mitsuru Yoshikawa
Tomohiro Maeyama
Boss Planning Lead Mikiharu Oiwa
Boss Planning Seiya Yamanaka
Programming Lead
Player Programming
Shinji Okane
Network Programming Yoshitaka Takeshita
Game System Programming Atsushi Yamazaki
Graphics Programming Shun Moriya
System Programming Yoshihiko Sakuraba
Naoki Yamaoka
Enemy Programming Shingo Watanabe
Michihiro Sakaida
Yuichi Kurata
Shota Shimada
Tomonori Hiraishi
Tohru Yoshio
Wataru Mikami
UI Programming Kei Yokohama
Naoki Nishikawa
Atsushi Ebisawa
Technical Coordinator Kiyoshi Takeuchi
Network Programming Support Tetsuya Nakata
Tomohiro Nishino
Shuhei Matsuo
Yukari Suzuki
Programming Support Takumi Furuya
Design Lead
Player Design
Keisuki Umeda
Character Design Lead
Motion Design
Kazuhiko Takahashi
Field Design Lead
Concept Illustration
UI Design
Masaki Yasuda
Concept Illustration Mami Ikeda
Character Model Design Eiichi Amano
Yuri Unoi
Kyoko Kawasaki
Character Motion Design Hiroyuki Sano
Yuta Okada
Field Design Yoshimitsu Sato
Riho Suzuki
Tomoka Tsuboi
Mio Kikuchi
Naoya Nihei
Koji Aoyama
Effects Design Junki Ikeuchi
Mikiharu Oiwa
UI Design Masayo Asano
Cinematic Design Yuki Kaneko
Design Support Daisuke Watanabe
Kazunori Hashimoto
Design Adviser Yoshiki Haruhana
Sound Lead
Music
Ryo Nagamatsu
Sound Effects
Sound Programming
Masato Mizuta
Voice Fujiko Takimoto
Sachi Matsumoto
Yuuki Kodaira
Mitsuki Saiga

Seiko Tamura
Aya Saito
Haruo Satou
Takahiro Fujiwara
NOA Localization Management Nate Bihldorff
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
NOA Localization Gema Almoguera
David Carrasco López
Billy Carroll
Audrey Drake
Yoriko Marusich
Laurence Millerioux-Tanen
NOA Product Testing Tica Cardozo Galvis
Nicko Gonzalez De Santiago
Sara Hoad
Jim Holdeman
Kathy Huguenard
Shannon Jaye Robberts
Teresa Lillygren
Miyuki Matsunaga
Brad Matteson
Tomoko Mikami
Jeff C. Miller
Joe Pasini
Erin Peterson
Ludovic Tientcheu
Pat Wells
Product Testing Technicians
PTD Guideline Compliance
Project Management Hideaki Matsuoka
Supervisors Katsuyan Eguchi
Takashi Tezuka
Daiki Iwamoto
Makoto Miyanaga
Technical Support Yasuhiro Kawaguchi
Yuta Ogawa
Debug Daisuke Fujita
Toshimune Hosoi
Masato Kise
Tomoya Tajo
Mario Club Co., Ltd.
DIGITAL Hearts Co., Ltd
Quality Control Support Takami Kuramochi
Ayako Shinkai
Illustration Yusuke Nakano
Yuri Adachi
Kazue Ohara
Special Thanks Kenta Nagata
Hanako Hisada
Sanae Uchida
Takeshi Hayakawa
Atsushi Yamaguchi
Taichi Suzuki
Hirokazu Matsui
Yuka Kotaki
Kazuki Kashiwakura
Naoto Katsura
Kana Ueyama
Kazumasa Fukuda
Koichi Ishii
Toshihiko Nakago
Gen Kadoi
GREZZO Co., Ltd.
SRD Co., Ltd.
1-UP Studio Inc.
Producer Eiji Aonuma
General Producer Shigeru Miyamoto
Executive Producer Satoru Iwata

All Rights, including the copyrights of Game, Scenario, Music and Program, reserved by NINTENDO.