Zelda Wiki

Want to contribute to this wiki?
Sign up for an account, and get started!

Come join the Zelda Wiki community Discord server!

READ MORE

Zelda Wiki
Advertisement
Position Member Image
Director Daiki Iwamoto PhantomHourglassscene05.pngPhantomHourglassscene06.pngPhantomHourglassscene07.pngPhantomHourglassscene08.pngPhantomHourglassscene09.pngPhantomHourglassscene10.pngPhantomHourglassscene11.pngPhantomHourglassscene12.pngPhantomHourglassscene13.pngPH Scene 14.png
Subdirector Hidemaro Fujibayashi
Planning Hajime Takahashi
Yutaka Hiramuki
Programming Lead Shiro Mouri
Map/Object Programming Yohei Fujino
Player Programming Masahiro Nitta
Eiji Nishikawa
Enemy Programming Yasushi Ebisawa
Toshinori Kawai
NPC Programming Yoshitaka Takeshita
Atsushi Yamazaki
Ship Programming Keigo Nakanishi
UI System Programming Naonori Ohnishi
Wireless Programming Yukari Suzuki
Design Lead/Player Design Michiho Hayashi
Enemy Design Koji Takahashi
Hirohito Shinoda
NPC Design Tomomi Marunami
Masaaki Ishikawa
Map/Object Design Takeshi Koike
Eiji Mukao
Hanako Hisada
Effects Design Motoaki Fukuda
Sayaka Yano
UI Design Tomoko Ichikawa
Yoshifumi Masaki
3D Modeling Mitsuko Okada
Mizuki Tashima
Mari Fujita
Mariko Sanefuji
Character Animation Yuko Yoshimura
Marumi Nakajyou
Design Support Yoshiki Haruhana
Cinema Scene Director Naoki Mori
Cinema Scene Planning Daisuke Nobori
Shigeki Yoshida
Hiroyasu Kuwabara
Hitoshi Kobayashi
Eriko Kimura
Chiaki Aida
Katsuki Hisanaga
Kazuhide Hiura
Cinema Scene Effects Keijiro Inoue
Paper Cut-out Illustration Yuri Adachi
Music Kenta Nagata
Toru Minegishi
Sound Effects/Programming Toru Asakawa
Sanae Susaki
Voice Sachi Matsumoto
Hikari Tachibana
Kaori Mizuhashi
North American Localization Gema Almoguera
Steven Grimm
Kristen Kirby
Reiko Ninomiya
Erik Peterson
Kevin Sullivan
NOA Localization Management Nate Bihldorff
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen
NOA Testing Department Michael Leslie
Patrick Taylor
Melvin Forrest
Joel Simon
Progress Management Keizo Kato
Supervisors Yoichi Yamada
Toshihikio Nakago
Takashi Tezuka
Technical Support Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda
Takehiro Oyama
Debug Naoki Takami
Super Mario Club
Special Thanks Takumi Kawagoe
Koichi Kawamoto
Tomoaki Kuroume
Toshiaki Suzuki
Tadashi Sugiyama
Takahiro Hamaguchi
Taro Bando
Makoto Miyanaga
SRD
DIGITALSCAPE Co., Ltd.
Producer Eiji Aonuma
General Producer Shigeru Miyamoto
Executive Producer Satoru Iwata
Advertisement