Zelda Wiki

Want to contribute to this wiki?
Sign up for an account, and get started!

Come join the Zelda Wiki community Discord server!

READ MORE

Zelda Wiki
Advertisement
Position Member
Director Hidemaro Fujibayashi
Planners Hidemaro Fujibayashi
Su Chol Lee
Mitsuaki Araki
Joko Kazuki
Programming Toshihiko Honda
Shimitan
Yoshiyuki Fujikawa
K. Yoshida
Object Design Kimo kimo
Eri Kimoto
Minobe Hiroaki
Shibaki
Scroll Design ASAE.N
A. Ohnishi
Y. Takahashi
Music Y. Takehara
Sound Effects Hiroaki Kondo
Takajo Yuukiss
Character Design Haruki Suetsugu
Editorial Design Miduho Toyonaga
Title Logo Shoei
Supervisors Yoichi Yamada
M. Narita
Takashi Tezuka
Y. Yamashita
Sound Advisor Koji Kondo
Planner Support Nosetake
North American Localization Nate Bihldorff
Bill Trinen
Localization Management Jeff Miller
Leslie Swan
Special Thanks Super Mario Club
Capcom BCR
Megaman Club
NOA Engineering Debug Team
Original Zelda Staff
Producers Noritaka Funamizu
Yoshihiro Sudo
General Producers Shigeru Miyamoto
Yoshiki Okamoto
Executive Producer Satoru Iwata
Advertisement