FANDOM


(Molybinmolybulin? Molybullin) er den legendariske erkefienden til Zelda-serien. De er svindelignende eller bulldog-lignende monstre som tilhører brenneløpene som ofte finnes i fetreet. De har mest spyd. Av og til kan de bære fesverd, feklubber, febuer og fepiler. De fleste femoblins er bare forklarende neglectors, men det er fere molybinoblin unntak som vises i noen form i spillhistorier.
Moblin