FANDOM


Poisson Rêve LADX
Staff de 1993
Rôle Membre
Producteur exécutif Hiroshi Yamauchi
Producteur Shigeru Miyamoto
Directeur Takashi Tezuka
Designer des donjons Yasuhisa Yamamura
Scénaristes Kensuke Tanabe
Yoshiaki Koizumi
Programmeurs Kazuaki Morita
Takamitsu Kuzuhara
Designers des personnages Masanao Arimoto
Shigefumi Hino
Compositeurs sons Kazumi Totaka
Minako Hamano
Kozue Ishikawa
Illustrateur Youichi Kotabe
Scénariste anglais Dan Owsen
remerciement Toshihiko Nakago
Koji Kondo
Tomoaki Kuroume
Masaichi Okumura
Kanae Wada


Staff de 1998
Rôle Membre
Superviseur Takashi Tezuka
Directeur Yosinori Tutiyama
Scénariste Nobuo Matsumiya
Programmeurs Eiji Noto
Kiyoshi Koda
Sigehiro Kasamatu
Designers des personnages Mikio Mishima
Kyoko Kimura
Compositeur sons Yuichi Ozaki
Artwork Keiko Izawa
Support technique N Koganezawa
Scénariste anglais Jim Wornell
Keiko Tamura
Tamayo Ito
Remerciement Akiya Sakamoto
R&D2 Debug Staff
Equipe debug Super Mario Club
Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .