FANDOM


Générique ALTTP

Planification et gestion
Rôle Membre
Producteur exécutif Hiroshi Yamauchi
Profucteur Shigeru Miyamoto
Directeurs
Rôle Membre
Directeur Takashi Tezuka
Directeur des programmes Toshihiko Nakago
Directeurs assistants Yoichi Yamada

Yasuhisa Yamamura


Planification et gestion
Rôle Membre
Scénariste Kensuke Tanabe
Designers d'objets Soichiro Tomita

Takaya Imamura

Designers des arrière-plans Masanao Arimoto

Tsuyoshi Watanabe

Comcepteur des sons Koji Kondo
Programmeurs
Rôle Membre
Programmeur principal Yasunari Soejima
Programmeur des objets Kazuaki Morita
Programmeurs Tatsuo Nishiyama

Yuichi Yamamoto
Yoshihiro Nomoto
Eiji Noto
Satoru Takahata
Toshio Iwawaki
Shigehiro Kasamatsu
Yasunari Nishida

Artwork Yoichi Kotabe

Hideki Fujii
Yoshiaki Koizumi
Yasuhiro Sakai
Tomoaki Kuroume


Planification et gestion
Rôle Membre
Coordinateurs Keizo Kato
Takao Shimizu
Scénariste anglais Daniel Owsen
Hiroyuki Yamada
Scénariste allemand Susanne Pohlmann
Atsuko Matsumoto
Remerciement Michael Friesl (Allemand)

Angelika Raugust (Allemand)
Nobuo Okajima
Yasunori Taketani
Kiyoshi Koda
Takamitsu Kuzuhara
Hironobu Kakui
Shigeki Yamashiro

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .